ARTYKUŁ ORYGINALNY
UWAGI NA TEMAT NAUCZANIA MARKETINGU NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE O PROFILU PRAKTYCZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Zarządzania, PSW w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jacek Kamiński   

Zarządzania, PSW w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 11-04-2020
Data ostatniej rewizji: 22-06-2020
Data akceptacji: 22-06-2020
Data publikacji: 16-10-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):86–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów związanych z nauczaniem marketingu na studiach z zakresu Zarządzania o profilu praktycznym. Materiał i metody: Analizę przeprowadzono na bazie doświadczeń pochodzących z nauczania przedmiotu Marketing w handlu i usługach w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wyniki: Omówiono bariery związane z tego rodzaju nauczaniem przedmiotu. W związku z prezentowanym niekiedy błędnym poglądem, że nauczanie marketingu o profilu praktycznym powinno być całkowicie pozbawione teorii, wyjaśniono czym jest teoria marketingu i jaką rolę spełnia ona w praktycznym w nauczaniu marketingu. Wnioski: W podsumowaniu artykułu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
 
REFERENCJE (61)
1.
About AMA (2020). Pobrane z: https://www.ama.org/AboutAMA/P... (dostęp: 15.04.2020 r.).
 
2.
Alderson, W. (1950). Marketing Efficiency and the Principle of Postponement. Cost and Profit Outlook, 3, 424.
 
3.
Alderson, W. (1957). Marketing Behavior and Executive Action. A Functionalist Approach to Marketing Theory. Homewood IL.: Richard D. Irwin.
 
4.
Alderson, W. (1958). The Analytical Framework for Marketing. W: D. Duncan (red.), Proceedings: Conference of Marketing from Far Western States (15-28). Berkeley: University of California.
 
5.
Baker, M.J. (2016). Marketing: Philosophy or Function? W: M.J. Baker, M. Saren (red.), Marketing Theory (3-30). London: Sage.
 
6.
Bartels, R. (1970). Marketing Theory and Metatheory. Homewood, IL.: Richard D. Irwin.
 
7.
Converse, P.D. (1930). The Elements of Marketing. New York: Prentice-Hall.
 
8.
Coulter, R.A. (2016). From Fragmentation to Imagination: Moving to Marketing’s Next Era. Academy of Marketing Science Review, 6(3-4), 132-141.
 
9.
Cox, R., Alderson, W. (1948). Towards a Theory of Marketing. Journal of Marketing, 13(2), 137-152.
 
10.
Dixon, D.F., Blois, K.J. (1983). Some Limitations of the 4Ps as a Paradigm of Marketing. Proceedings. Marketing Education Group Conference. Cranfield.
 
11.
Drucker, P. (1954). The Practice of Management. New York: Harper & Row.
 
12.
Drucker, P. (2007). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Piscataway, NJ.: Transaction Publishers.
 
13.
El-Anasary, A., Shaw, E.H., Lazer, W. (2018). Marketing’s Identity Crisis: Insight from the History of Marketing Thought. AMS Review, 8(1-2), 5-17.
 
14.
Ely, R.T. (1893). Outlines of Economics. New York: Hunt and Eaton.
 
15.
Finlayson, C. (2009). The Humans Who Went Extinct: Why Neanderthals Died Out and We Survived. Oxford: Oxford University Press.
 
16.
Floyd, C.J., Gordon, M.E. (1998). What skills are most important? A comparison of employer, student, and staff perceptions. Journal of Marketing Education, 20(2), 103-109.
 
17.
Giza, A. (2017). Uczeń czarnoksiężnika czyli społeczna historia marketingu. Warszawa: Wyd. UW.
 
18.
Gray, B.J., Ottesen, G.G., Bell, J., Chapman, C., Whiten, J. (2007). What are the essential capabilities of marketers?. Marketing Intelligence & Planning, 25(3), 271-295.
 
19.
Grönroos, C. (2007). In Search of the New Logic for Marketing. New York: John Wiley & Sons.
 
20.
Gummesson, E. (2002). Practical Value of Adequate Marketing Management Theory. European Journal of Marketing, 36(3), 325-349.
 
21.
Hunt, S.D. (1983) General Theories and the Fundamental Explananda of Marketing. Journal of Marketing, 47(4), 9-17.
 
22.
Hunt, S.D. (2002). Foundation of Marketing Theory: Toward a General Theory of Marketing. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
 
23.
Hunt, S.D. (2015). Marketing Theory. Foundations, Controversy, Strategy, Resource-Advantage Theory. New York: Routledge.
 
24.
IBM (2010). Capitalizing on Complexity: Insights from the Global Chief Executive Officer Study, IBM Global Business Services, May 2010. Pobrane z: www.01.ibm.com/industries/gove... (dostęp: 15.4.2020).
 
25.
Kamiński, J. (2009). Sto lat Harvard Business School. Wkład w rozwój wczesnego marketingu. Marketing i Rynek, 12, 2-8.
 
26.
Kamiński, J. (2011a). Kiedy powstał marketing? Marketing i Rynek, 6, 2-9.
 
27.
Kamiński, J. (2011b). Origin and Theoretical Sources of the Marketing Management. W: Š. Hittmár (red.), Theory of Management 3. The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base (101-107). Žilina: University of Zilina.
 
28.
Kamiński, J. (2014). Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce. Marketing i Rynek, 6, 2-10.
 
29.
Kamiński, J. (2017a). System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 1. Marketing i Rynek, 8, 13-21.
 
30.
Kamiński, J. (2017b). System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 1. Marketing i Rynek, 9, 5-15.
 
31.
Kamiński, J. (2018). W kierunku nowej interpretacji zasady prymatu konsumenta marketing zorientowany na interesariuszy. Marketing i Rynek, 4(CD), 303-320.
 
32.
Kamiński, J. (2019). Makromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych. Warszawa: PWE.
 
33.
Keith, R.J. (1960). The Marketing Revolution. Journal of Marketing, 24(3), 35-38.
 
34.
Ketchen, D.J. Jr., Hult, G.T.M. (2011). Marketing and Organization Theory: Opportunities for Synergy. Journal of the Academy Marketing Science, 39(4), 481-483.
 
35.
Keynes, J.N. (1891). The Scope and Method of Political Economy. London: Macmillan.
 
36.
Koba, L. (2006). Teoria cyklu życia produktu – prawda czy fałsz. Marketing i Rynek, 6, 15-21.
 
37.
Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing. Journal of Marketing, 36(2), 46-54.
 
38.
Kotler, P. (2008). Marketing. Poznań: REBIS.
 
39.
Kotler, P., Levy, S. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33(1), 10-15.
 
40.
Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
 
41.
Kuster, I., Vila, N. (2006). A comparison of marketing teaching methods in North American and European universities. Marketing Intelligence & Planning, 24(4), 319-331.
 
42.
Lepore, A. (2019). Outlines of Marketing History. Proceedings of the Conference on Historical Analysis and Research in Marketing, 19, 84-119.
 
43.
Levitt, T. (1960). Marketing myopia. Harvard Business Review, September-October, 26-44, 173-183.
 
44.
Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
 
45.
McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing: A Managerial Approach. Homewood. Il.: Irwin.
 
46.
Mruk, H., Stępień, B. (2013). Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 
47.
Nickels, W.G. (1974). Conceptual Conflicts in Marketing. Journal of Economics and Business, 26 (Winter), 140-143.
 
48.
Niestrój, R. (1998). Proces zarządzania marketingowego. W: J. Altkorn, T. Kramer (red.), Leksykon marketingu (193-194). Warszawa: PWE.
 
49.
Palmatier, R.W., Houston, M.B., Holland, J. (2018). Review Articles: Purpose, Process, and Structure. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(1), 1-5.
 
50.
PNTM (2018). Marketing w opinii polskich naukowców. Wyniki badań Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Poznań. Pobrano z: www.pntm.pl/wp-content/uploads... (dostęp: 15.2.2019 r.).
 
51.
Shankar, A. (2009). Reframing Critical Marketing. Journal of Marketing Management, 25(7-8), 681-696.
 
52.
Shaw, A.W. (1912). Some Problems in Market Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 26(4), 706-765.
 
53.
Sheth, J.N., Gardner, D.M., Garrett, D.E. (1988). Marketing Theory: Evolution and Evaluation. New York: John Wiley & Sons.
 
54.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018) z dnia 20 lipca, Dz. U. 2018, poz. 1668.
 
55.
Vargo, S.L. (2018). Marketing Relevance Through Market Theory. Brazilian Journal of Marketing, 17(5), 730-737.
 
56.
Vargo, S.L., Koskela-Huotari, K., Baron, S., Edvardson, B., Reynoso, J., Colurcio, M. (2017). A Systems Perspective on Markets – Toward a Research Agenda. Journal of Business Research, 79, 260-268.
 
57.
Walker, I., Tsarenko, Y., Wagstaff, P., Powell, I., Steel, M., Brace-Govan, J. (2009). The Development of Competent Marketing Professionals. Journal of Marketing Education, 31(3), 253-263.
 
58.
Wasson, C. (1960). What is “New” About a New Product? Journal of Marketing, 24 (July), 52-56.
 
59.
What is Marketing? (2020). Pobrano z: http://www.ama.org/the-definit... (dostęp 15.04.2020 r.).
 
60.
Wooliscroft, B., Tamilia, R.D., Shapiro, S.J. (red.) (2006). Twenty First Century Guide to Aldersonian Marketing Thought. Boston, MA: Springer.
 
61.
Zohar, D., Marshall, I. (2004). Spirituals Capital. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081