PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WARTOŚĆ MIŁOŚCI OBLUBIEŃCZEJ W NAUCZANIU KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Parzyszek   

Magdalena Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mparzyszek1@op.pl, tel. 81 4454101
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):37–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Małżeństwo i rodzina jest rzeczywistością szeroko opisywaną w porządku naturalnym i doczesnym przez różne dyscypliny naukowe takie jak psychologia, socjologia, pedagogika, biologia i inne. Jan Paweł II osadza ją w porządku nadprzyrodzonym i wiecznym. Oblubieńczy aspekt miłości, życie w męskości i kobiecości, miłość do której wzywa sakrament małżeństwa stały się przedmiotem refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, a dzisiaj domagają się przypomnienia, nowego odczytania i ukazania wielkiej troski o tę najmniejszą komórkę życia społecznego.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bajda J. (1981), Konsekracja ciała w aspekcie powołania osoby, W: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do «początku». O Jana Pawła II teologii ciała. RW KUL, Lublin, s. 185-202.
 
2.
Duchliński P. (2008), Godność osobowa w ujęciu Karola Wojtyły i jego uczniów, W: G. Hołub, P. Duchliński, (red.), Ku rozumieniu godności człowieka. WN PAT, Kraków, s. 13-64.
 
3.
Jan Paweł II (1994), List do Rodzin. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
4.
Jan Paweł II (1998), Adhortacja apostolska, Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
5.
Jan Paweł II (2003), Encyklika, Fides et ratio. O relacjach między wiara a rozumem. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
6.
Jan Paweł II (2005), Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie. Znak, Kraków.
 
7.
Jan Paweł II (2008), Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
8.
Miąso J. (2004), Antropologia, wychowanie, miłość. Zarys antropologii wychowania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
9.
Parzyszek M., Marzęda B. (2014), Małżeństwo i rodzina «wielką tajemnicą» «jednego ciała». Episteme, Lublin.
 
10.
Półtawska W. (2008), Eros et juwentus. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
11.
Wojtyła K. (1986), Miłość i odpowiedzialność. TN KUL, Lublin.
 
12.
Wojtyła K. (2000), Podmiotowość i „to co nie redukowalne” w człowieku, W: Osoba i czyn i inne studia antropologiczne. TN KUL, Lublin, s. 433-443.
 
13.
Wojtyła K. (1952), Instynkt, miłość, małżeństwo. Tygodnik Powszechny, 42, s. 1-2.
 
14.
Wolicka E. (2001), Biblijny archetyp człowieka, W: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. TN KUL, Lublin, s. 159-183.
 
15.
Życiński J. (2002), Wartości chrześcijańskie, W: M. Rusecki, K. Kaucha, I. Ledwoń, J. Mastej (red.), Leksykon teologii fundamentalnej. Wydawnictwo „M”, Lublin – Kraków, s. 1302-1306.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081