PL EN
DRAWING IN PRESCHOOL EDUCATION – ITS ROLE IN PEDAGOGICAL DIAGNOSIS AND THERAPY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):5-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An analysis of children’s creativity, including drawing, is a difficult pedagogical issue, not only for parents but also for specialists in pedagogical therapy. Drawing is a perfect way to express the child’s emotions, activities, expression, expectations, etc. and also a valuable diagnostic and therapeutic method. The paper presents drawing tests most commonly used by educators, which allow us to understand the world in which the child lives.
 
REFERENCES (19)
1.
Arciszewska-Binnebese A. (2003), Szczęśliwy świat tworzenia, czyli Arteterapia: materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach, W: Arteterapia. Wyd. BEA-BLEJA, Toruń.
 
2.
Braun-Gałkowska M. (1985), Test rysunku rodziny. KUL, Lublin.
 
3.
Czerwisz Z. (1974), Dzieci lubią rysować. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
4.
David B., Edwards, A. (2004), Art therapy. London, SAGE.
 
5.
Fleck-Bangert R. (2001), O czym mówią rysunki dzieci. Jedność, Kielce.
 
6.
Konieczna E. J. (2007), Arteterapia w teorii i praktyce. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
7.
Kościelak R. (1996), Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa.
 
8.
Lowenfeld V., Brittain, W.L. (1977), Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. PWN, Warszawa.
 
9.
Muszyńska A. (2010), Rysunek w medycynie, W: Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone, A. Steciwko, I. Pirogowicz, (red.), PWN, Warszawa.
 
10.
Oster G., Gould P. (2003), Rysunek w psychoterapii. PWN, Gdańsk.
 
11.
Popek S., (1990), Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzież. WSiP, Warszawa.
 
12.
Rembowski J. (1986), Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa.
 
13.
Słobodzian Z. (1980), Twórcza praca dziecka. WSiP, Warszawa.
 
14.
Steciwko A., Pirogowicz I. (2010), Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone. PWN, Warszawa.
 
15.
Tatara A. (2004), Rodzina w rysunku dziecka. ,,Wychowawca”, Numer 03 (135), Redakcja Wychowawcy, WSiP,Kraków.
 
16.
Turner J. S., Helms, D. B. (1999), Rozwój człowieka. WSiP, Warszawa.
 
17.
Przetacznikowa M. (1986), Wiek przedszkolny, W: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, M. Żebrowska (red.), PWN, Warszawa.
 
18.
Vasta R., Haith M. M., Miller, S. A. (2001), Psychologia dziecka. PWN, Warszawa.
 
19.
Kielar-Turska M. (2002), Dziecko w świecie wirtualnym, szanse i zagrożenia. ,,Wychowanie w przedszkolu”, Numer 3, Wyd. Raabe.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top