PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Aktywność fizyczna uczniów w opinii nauczycieli wychowania fizycznego bialskich szkół ponadpodstawowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
2
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Baj-Korpak   

Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu
Data nadesłania: 03-05-2020
Data ostatniej rewizji: 03-09-2020
Data akceptacji: 04-09-2020
Data publikacji: 02-03-2021
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):114–125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W dobie konsumpcjonizmu podejmowanie aktywności fizycznej (AF) wydaje się dla wielu osób przeżytkiem, tymczasem jest koniecznością. „Nowy”, aktywny tryb życia wymaga wielu wyrzeczeń i zmian dotychczasowych przyzwyczajeń. Stąd tak ważne jest wykształcenie w młodych ludziach potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu, potrzeby podejmowania systematycznych codziennych wysiłków fizycznych. Jednym z propagatorów aktywności fizycznej wydaje się być nauczyciel wychowania fizycznego, który powinien stanowić dla ucznia konstruktywny wzorzec osobowościowy. Celem pracy było poznanie opinii nauczycieli wychowania fizycznego pracujących w bialskich szkołach ponadpodstawowych na temat aktywności fizycznej ich uczniów. Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki: Zapytano nauczycieli o aspekty, na które ich zdaniem pozytywnie wpływa aktywność fizyczna podejmowana przez uczniów. Analizie poddano również motywy i bariery podejmowania przez młodzież AF. Wnioski: Ankietowani uważają, że uczniowie charakteryzują się średnim poziomem sprawności fizycznej. Główną barierą podejmowania przez młodzież AF okazał się brak chęci, zaś głównym czynnikiem motywującym - dbałość o kondycję fizyczną.
 
REFERENCJE (23)
1.
Dąbrowski, A., Kalecińska, J. (2008). Rola szkoły jako środowiska współdziałającego w wychowaniu do aktywności ruchowej w rodzinie. W: E. Szczepanowska, M. Sokołowski (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia (17-24). Poznań: AWF.
 
2.
Demuth, A. (2009). Wpływ aktywności fizycznej na wielkość wskaźnika masy ciała. Antropomotoryka, 46, 47-53.
 
3.
Frołowicz, T. (1999). Kulturowe zadania wychowania fizycznego oraz szanse ich realizacji. W: R. Grzybowski, M. Krasnopolski, Z. Pawluczuk (red.), Humanistyczny wymiar kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Gdańsk: AWF.
 
4.
Garbaciak, W., Mynarski, W., Czapla, K., Rozpara, M. (2008). Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej aktywności fizycznej. W: W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki (306-321). Katowice: AWF.
 
5.
Gaś, Z. (2001). Doskonalący się nauczyciel. Lublin: UMCS.
 
6.
Groffik, D. (2015). Struktura aktywności fizycznej młodzieży 15-17 letniej Górnego Śląska. Katowice: AWF.
 
7.
Kalecińska, J., Krynicki, B. (2008). Bariery uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej w opinii członków rodzin usportowionych. W: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki I rekreacji (115-121). Zeszyty Naukowe nr 3. Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii.
 
8.
Kozłowski, S., Nazar, K. (1999). Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie WZWL.
 
9.
Lisowska, J. (2006). Rekreacja ruchowa osób dorosłych. W: A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej (88-107). Warszawa: AlmaMer, WSE, AWF.
 
10.
Mogiła-Lisowska, J. (2010). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa. Warszawa: AWF.
 
11.
Paavola, M., Vartiainen, E., Haukkala, A. (2004). Smoking, alcohol use, and physical activity: A 13-year longitudinal study ranging from adolescence into adulthood. Journal of Adol Health, 35, 238-244.
 
12.
Pańczyk, W. (2012). Wychowanie fizyczne dla zdrowia. Aktywność fizyczna wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Pańczyk, W., Sądecka, D., Dudek, J. (2009). Poziom aktywności fizycznej studentów wybranych uczelni południowo-wschodniej Polski. W: W. Cynarski, S. Cieszkowski (red.), Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej (137-147). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
14.
Parnicka, U. (2007). Rodzinne uwarunkowania rekreacji fizycznej kobiet aktywnych zawodowo. Warszawa: AWF.
 
15.
Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Gdańsk: AWF.
 
16.
Piotrowska, E., Żechałko-Czajkowska, A., Biernat, J., Mikołajczak, J. (2009). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. I Stosowanie różnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosów i pici alkoholu. Roczn. PZH, 60 (1): 51-57.
 
17.
Sygit, K., Sygit, M., Pielichowska, E., Sygit-Kowalkowska E. (2014). Constitutive importance of lifestyle in health protection and promotion. Hygeia Public Health, 49(4): 665-671.
 
18.
Sygit, M., Sygit, K. (2003). Znaczenie znajomości zachowań zdrowotnych młodzieży wiejskiej dla poprawy stanu zdrowia. Zdrowie Publiczne, 113, 139-141.
 
19.
Śliż, D., Gałecka-Wegiera, M., Romanowska, K., Bombiński, P., Król, J., Mamcarz, A. (2006). Evaluation of the physical activity amongst secondary school young people in south-east of Poland. Kardioprofil Vol. 4, 6 (15): 328-335.
 
20.
Winiarski, R. (1988). Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania. Problemy Turystyki, 2 (40), 5-15.
 
21.
Wojtyła, A., Kapka-Skrzypczak, L., Paprzycki, P., Diatczyk, J., Bylina, J. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport. Lublin: Instytut Medycyny Wsi.
 
22.
Woynarowska, B. (2008). Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP), 13 (12): 5.
 
23.
Woynarowska, B. (red.) (2007). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081