PL EN
WYCHOWANIE FIZYCZNE I INTELEKTUALNE JAKO ELEMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO ANTYCZNEJ GRECJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):64-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł ukazuje teoretyczne podstawy wychowania fizycznego i intelektualnego młodzieży w starożytnej Grecji oraz przedstawia poglądy antycznych filozofów greckich na kwestie związane z kulturą fizyczną i edukacją umysłową, w kontekście życia społecznego Hellady. Przedstawia ewolucję idei wychowania fizycznego i sportu w starożytnej filozofii greckiej, a także korelację rozwoju fizycznego i umysłowego oraz ich związków z duchowością. Ponadto w artykule ukazano proces rozwoju teorii pozytywnie zweryfikowanych empirycznie oraz kierunki modyfikacji koncepcji, które nie wytrzymały próby weryfikacji praktycznej. W artykule wykazano znaczenie dorobku myśli antycznej Grecji, w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej oraz wychowania intelektualnego, dla rozwoju tych obszarów życia społecznego w epoce nowożytnej, a także dziedzictwo klasycznej myśli filozoficznej w nauce o wychowaniu intelektualnym oraz kulturze fizycznej doby nowoczesnej i ponowoczesnej.
 
REFERENCJE (31)
1.
Arystoteles (1996), Metafizyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Lublin.
 
2.
Arystoteles (2010), Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Czerwińska J. (1986), Koncepcja arete w ujęciu sofistów i Tukidydesa. „Meander”, nr 6.
 
4.
Dembińska-Siury D. (2005), Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej myśli Sokratesa. „Roczniki Filozoficzne”, Lublin, t. II, s. 208-218.
 
5.
Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Jaeger W. (2001), Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Fundacja Aletheia, Warszawa.
 
7.
Jan Paweł II (2001), Sport misją i świadectwem. Rozważania przed modlitwą Anioł Pański oraz Rachunek sumienia dla sportu. Msza św. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „L’Osservatore Romano”, nr 1.
 
8.
Kowalczyk S. (2002), Elementy filozofii i teologii sportu. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
9.
Kowalczyk S. (2005), Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
10.
Krasnodębski M. (2008), Formowanie doskonałego człowieka w filozofii wychowania Sokratesa i Platona. „Opieka – Terapia – Wychowanie”, nr 1-2 (73-74), s. 10-22.
 
11.
Krasnodębski M. (2009), Arystotelesa teoria wychowania. „Cogitatus Collegium Varsaviense”, nr 8, Warszawa.
 
12.
Krasnodębski M. (2009), Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa.
 
13.
Krasuski J. (1985), Historia wychowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
14.
Laertios D. (1982), Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Legutko R. (1998), Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 
16.
Marrou H.-I. (1969), Historia wychowania w starożytności. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
17.
Mireaux E. (1962), Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
18.
Platon (1991), Menon. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
19.
Platon (1992), Obrona Sokratesa. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
20.
Platon (1997), Prawa. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 
21.
Platon (2001), Państwo. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
22.
Platon (2002), Fileb. Wydawnictwo Andrzej Żurawski, Warszawa.
 
23.
Platon (2005), Gorgiasz. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
24.
Plotyn (2000), Enneady. Wydawnictwo AKME, Warszawa.
 
25.
Reale G. (2002), Historia filozofii greckiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
26.
Reichenbach H. (1960), Powstanie filozofii naukowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
27.
Tischner J. (1996), Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania. „Znak”, nr 48 (498), Kraków, s. 41-45.
 
28.
Turasiewicz R. (1991), Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V w. p.n.e. „Meander”, nr 7-8, s. 269-285.
 
29.
Wasilewski M. (2007), Paideutyka Protagorasa i Platona. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 
30.
Weiss P. (1969), Sport: A Philosophic Inquiry. Southern Illinois University Press, Carbondale.
 
31.
Zubielewicz J. (2002), Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm. Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top