PL EN
WPŁYW WYBRANYCH ASPEKTÓW METANARRACJI W KONTEKŚCIE WIELOWĄTKOWOŚCI LEGENDY O ROBIN HOODZIE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):21–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia współczesne wersje legendy o Robin Hoodzie oraz koncentruje się na przedstawieniu społeczeństwa, religii oraz roli płci w powyższych tekstach. Problemem przewodnim jest pytanie: jakie uniwersalne wartości są otwarcie lub ukrycie propagowane we współczesnych wersjach legendy? Prezentacja tejże historii jako części systemu konserwatywnej ideologii społeczno-kulturowej jest przerywana przemyśleniami nad wszelakimi możliwymi odstępstwami od powszechnie uznanej teorii uniwersalności metanarracji oraz wskazaniem możliwości dalszej analizy tekstów.
 
REFERENCJE (11)
1.
Cadnum, M. (1999), In a Dark Wood. Puffin Books, New York.
 
2.
Carpenter, R. (1984), Robin of Sherwood. Puffin Books, London.
 
3.
Early, M. (1996), Robin Hood. Walter McVitty Books, Queensland.
 
4.
Hinton, R.H. (1999), The Origins of Robin Hood, W: S.Knight (red.), Robin Hood: An Anthology of Scholarship and Criticism. D.S. Brewer, Cambridge, 1999, str.197–210.
 
5.
Holt, J.C. (1999), The Origins and Audience of the Ballads of Robin Hood, W: S.Knight (red.), Robin Hood: An Anthology of Scholarship and Criticism. D.S. Brewer, Cambridge, 1999, str. 211–232.
 
6.
Leeson, R. (1994), The Story of Robin Hood. Kingfisher Classics, London.
 
7.
McKinley, R. (1988), The Outlaws of Sherwood. Greenwillow Books, New York.
 
8.
Morpurgo, M. (1996), Robin of Sherwood. Illustrated by Michael Foreman. Pavilion Books, London.
 
9.
Phillips, G. (1995), The Man Behind the Myth. Michael O’Mara Books Limited, London.
 
10.
Stallybrass, P. (1989), Drunk with the Cup of Liberty’: Robin Hood, the Carnivalesque, and the Rhetoric of Violence in Early Modern England, W: S.Knight (red.), Robin Hood: An Anthology of Scholarship and Criticism. D.S. Brewer, Cambridge, 1999, str. 297–327.
 
11.
Stephens, J., McCallum, R. (1998), Retelling Stories, Framing Culture: Traditional Story and Metanarratives in Children’s Literature. Garland Publishing, New York.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081