PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYCHOWANIE DIALOGOWE KU WARTOŚCIOM W RODZINIE JAKO POMOC W TWÓRCZYM ZAANGAŻOWANIU CZŁOWIEKA W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych Edukacja 2001 w Radomiu Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wiesława Buczek   

Wiesława Buczek, Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, e-mail: wiesiabe@interia.pl, tel.: 609 191 025
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):16–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym dokonuje się rozwój osobowości dziecka. Rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości społecznych i kulturalnych. W nurt chrześcijańskiej wizji człowieka i humanizmu integralnego wpisuje się koncepcja pedagogiczna jednego z przedstawicieli myśli pedagogicznej, twórcy koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjalnej znanej jako pedagogika dialogu – ks. Janusza Tarnowskiego. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II uważanego za „papieża dialogu” jest mocno osadzone w przestrzeni uniwersalnych wartości prawdy, dobra i piękna, aby mogło się kształtować człowieczeństwo wychowanka, o którym pisze autor koncepcji pedagogiki dialogu.
 
REFERENCJE (11)
1.
Benedykt XVI (2005), Encyklika „Deus Caritas Est”. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
2.
Benedykt XVI (2006), Rodzina jest szkołą humanizacji człowieka, Światowe Spotkanie Rodzin, Walencja 2006, http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
3.
Chałas K. (2006), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 3, Lublin-Kielce.
 
4.
Chałas K. (2003), Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. Jedność, t. 1, Lublin-Kielce.
 
5.
Jan Paweł II (1981), Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris Consortio”.
 
6.
Jan Paweł II (1994), List do Rodzin „Gratissimam sane”. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
7.
Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
8.
Paweł VI, Ecclesiam suam. http://www.opoka.org.pl/biblio..., (dostęp: 30.04.2015).
 
9.
Tarnowski J. (1982), Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. ATK, Warszawa.
 
10.
Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin.
 
11.
Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081