PL EN
PODSTAWY EDUKACYJNE NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU W ŚWIETLE RAPORTÓW OŚWIATOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):3-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę międzynarodowych raportów, w których podejmowano problematykę kształcenia. Szczególną uwagę zwrócono na raporty ekspertów, takie jak: Raporty Międzynarodowego Stowarzyszenia do badania Osiągnięć Szkolnych, Raport Filipa H. Coombsa, Raport Edgara Faure’a, Raporty Klubu Rzymskiego, Biała Księga Komisji Europejskiej, Raport Jacquesa Delorsa. We wszystkich tych raportach zwraca się uwagę na konieczność zmian, jakie powinny objąć edukację w związku z procesem transformacji życia społecznego, globalizacji, postępu naukowo-technicznym oraz ich skutkami w dziedzinie pracy i środowiska człowieka. Na ich bazie opracowywano prawidłowości dotyczące systemów organizacyjnych szkoły zgodnie z celami wyznaczonymi w unijnej strategii dla szkolnictwa zjednoczonej Europy.
 
REFERENCJE (10)
1.
Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M. (1982), Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa.
 
2.
Coombs P.H. (1968), The World Educational Crisis. A Systems Analysis, Oxford University Press, New York.
 
3.
Delors J. (1998), Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, SOP UNESCO, Warszawa.
 
4.
Faure E. (1975), Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa.
 
5.
Husen T. (ed.) 1967), International Study of Achievement in Mathematics. A Comparison of Twelve Countries, Vol. I & II, Willey-Almqvist and Wiksell, Stockholm-New York; Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego (2005), Euridice-Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 
6.
Komisja Europejska (1997), Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, WSP-TWP, Warszawa.
 
7.
Meadows D.H., Meadows D.L., Behrens W.W. III (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 
8.
Mersarovic M., Pestel E. (1977), Ludzkość w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa.
 
9.
Tinbergen J., Dollzman A.J., Ettinger J. (1978), O nowy ład międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 
10.
Peccei A. (1987), Przyszłość jest w naszych rękach, PIW, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top