PL EN
ORIGINAL ARTICLE
COMMON CLASSROOM OF THE XXI CENTURY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Agnieszka Bereza   

Agnieszka Bereza, ul. Okrzei 10/76, 20-128 Lublin, e-mail: berezaa@op.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):21-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Common classrooms used to be created in order to make up for families’ educational deficiencies and functioned somewhat similar to nowadays nurseries. They were to help dysfunctional families and to provide a child with support, care and opportunity to develop. Such common rooms still exist nowadays but concurrently there are also school common rooms, which function as care and educational institutions that help parents in upbringing their children and support the overall development of their children. In times like nowadays when families migrate a lot and both parents are working, school common rooms are playing more and more significant role. However, being entirely overfilled by pupils, school common rooms not necessarily serve their purpose. What should be done in order to make the school common room as an organization become a nice and friendly place for a child, support its development and thus change the society negative perception of it? What should be changed for the school common room not to be perceived as a storage room for children and teachers? This article attempts to answer the above questions.
 
REFERENCES (20)
1.
Ciszewska E. (2009), Świetlica szkolna. www.literka.pl, (dostęp: 4.06.2009 r.).
 
2.
Gajewska G., Bazydło-Stodolna K. (2005), Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Wydawnictwo Gaja, Zielona Góra.
 
3.
Hoffman J. (2012), Formy i metody pracy świetlicowej. Świetlica w Szkole, nr 4, s. 9-10.
 
4.
Hoffman J. (2014), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. „Świetlica w Szkole”, nr 1, s. 5-6.
 
5.
Kmita D. (2007), Rozwój świetlic szkolnych. Wychowawca, nr 3, s. 5-7.
 
6.
Kmita D. (2013), Odpowiedź MEN na list wychowawców świetlic. Świetlica w Szkole, nr 6, s. 9.
 
7.
Krajewska B. (2011), Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, s. 31-36.
 
8.
Łobocki M. (2003), Teoria wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
9.
Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
10.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej- z upoważnienia ministra – na interpelację nr 19953 w sprawie funkcjonowania świetlic szkolnych, www.sejm.gov.pl, (8.08.2013 r.).
 
11.
Pietkiewicz M. (1988), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 
12.
Przyborowska B. (2009), Świetlice – zaniedbany i zniszczony obszar opieki szkolnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 23-28.
 
13.
Rosiński M. (1997), Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, Szczecin.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowychkwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, §24).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131, §8.1).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie, rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41, poz. 156, rozdział 1, §2.3).
 
17.
Sochaczewska G. (1988), Rola świetlicy w ułatwianiu dziecku adaptacji do szkoły, w: M. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
18.
Włodarski Z., Hankała A. (2004), Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP oraz Oficyny Wydawniczej „Impuls”, Warszawa-Kraków.
 
19.
Zieja Z. (2003), Funkcje i zadania świetlicy, w: Z. Zieja (red.), Poradnik metodyczny dla wychowawców, Wyd. Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
 
20.
Zięba-Kołodziej B., Róg A. (2010), …żeby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno-metodyczne. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top