PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ŚWIETLICA SZKOLNA NA MIARĘ XXI WIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Bereza   

Agnieszka Bereza, ul. Okrzei 10/76, 20-128 Lublin, e-mail: berezaa@op.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):21-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niegdyś świetlice tworzono dla rekompensowania braków wychowawczych rodziny. Pełniły one funkcję tzw. ochronek. Pomagały rodzinom dysfunkcyjnym. Zapewniały dziecku wsparcie, opiekę i rozwój. Dziś nadal świetlice – ochronki istnieją. Równolegle do nich funkcjonują świetlice szkolne, jako instytucje opiekuńczo-wychowawcze pomocne w opiece i wychowaniu rodzicom, wspomagające ogólny rozwój dziecka. W dobie migracji młodych rodzin oraz pracy obojga rodziców świetlice pełnią coraz bardziej znaczącą rolę. Wypełnione po brzegi podopiecznymi niekoniecznie odpowiednio wykonują swoje zadania. Co zrobić, aby świetlica szkolna jako instytucja była miła i przyjazna dziecku, wspierała jego rozwój i tym samym zmieniła negatywne postrzeganie społeczeństwa? Co należy zmienić, aby nie postrzegać świetlic jako przechowalni dzieci i nauczycieli? Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.
 
REFERENCJE (20)
1.
Ciszewska E. (2009), Świetlica szkolna. www.literka.pl, (dostęp: 4.06.2009 r.).
 
2.
Gajewska G., Bazydło-Stodolna K. (2005), Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Wydawnictwo Gaja, Zielona Góra.
 
3.
Hoffman J. (2012), Formy i metody pracy świetlicowej. Świetlica w Szkole, nr 4, s. 9-10.
 
4.
Hoffman J. (2014), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. „Świetlica w Szkole”, nr 1, s. 5-6.
 
5.
Kmita D. (2007), Rozwój świetlic szkolnych. Wychowawca, nr 3, s. 5-7.
 
6.
Kmita D. (2013), Odpowiedź MEN na list wychowawców świetlic. Świetlica w Szkole, nr 6, s. 9.
 
7.
Krajewska B. (2011), Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, s. 31-36.
 
8.
Łobocki M. (2003), Teoria wychowania. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
9.
Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
10.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej- z upoważnienia ministra – na interpelację nr 19953 w sprawie funkcjonowania świetlic szkolnych, www.sejm.gov.pl, (8.08.2013 r.).
 
11.
Pietkiewicz M. (1988), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 
12.
Przyborowska B. (2009), Świetlice – zaniedbany i zniszczony obszar opieki szkolnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 23-28.
 
13.
Rosiński M. (1997), Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach. Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, Szczecin.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowychkwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, §24).
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. Nr 14, poz. 131, §8.1).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. w sprawie, rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz. U. Nr 41, poz. 156, rozdział 1, §2.3).
 
17.
Sochaczewska G. (1988), Rola świetlicy w ułatwianiu dziecku adaptacji do szkoły, w: M. Pietkiewicz (red.), Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
18.
Włodarski Z., Hankała A. (2004), Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP oraz Oficyny Wydawniczej „Impuls”, Warszawa-Kraków.
 
19.
Zieja Z. (2003), Funkcje i zadania świetlicy, w: Z. Zieja (red.), Poradnik metodyczny dla wychowawców, Wyd. Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra.
 
20.
Zięba-Kołodziej B., Róg A. (2010), …żeby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno-metodyczne. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top