PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zaburzenia (?) przywiązania wśród dzieci w pieczy zastępczej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-12-2023
 
 
Data akceptacji: 29-12-2023
 
 
Data publikacji: 25-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Julita Zmysłowska   

Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskego 2, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):40-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zmian środowisk wychowawczych przez dzieci umieszczane w różnych formach pieczy zastępczej. Omówiono kwestię sieroctwa społecznego będącego efektem podwójnego odrzucenia dzieci, najpierw przez rodzinę naturalną, a następnie przez opiekunów zastępczych. Przedstawiono teorię przywiązania Bowlby`ego i podjęto próbę wskazania możliwości jej wykorzystania w odniesieniu do dzieci w pieczy zastępczej. Analizie poddano także kwestię skutków sieroctwa społecznego oraz konsekwencje ponoszone przez dzieci w związku ze zmianami środowisk wychowawczych. Materiał i metody: Analiza artykułów i rozdziałów z monografii poruszających problematykę sieroctwa społecznego, jego konsekwencji oraz skutków zmian środowisk zastępczych przez dzieci. Wyniki: Przedstawione w artykule badania pozwalają stwierdzić, że zmiany środowisk zastępczych przez dzieci wpływają niekorzystnie na ich rozwój społeczno-emocjonalny. Wnioski: W realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci w pieczy zastępczej należy uwzględnić możliwość wystąpienia zaburzeń w sferze przywiązania wpływających na kształtowanie relacji dzieci z innymi ludźmi.
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top