ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROCES INKLUZJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W RODZINIE Z POZYCJI INTERPRETACJI WARTOŚCI SOLIDARNOŚCI W UJĘCIU JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Da Vinci w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Białas   

Marcin Białas, Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel.: 608476748
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):23–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu stały się Słowa Jana Pawła II zacytowane jako motto, wskazujące na wartość ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności we wszczepianiu dziecka niepełnosprawnego do rodziny. Artykuł jest próbą interpretacji powyższej tezy. W rozumieniu autora opracowania ową solidarność należy postrzegać wieloaspektowo. Jest nią zarówno współpraca rodziców dziecka niepełnosprawnego z Bogiem, doświadczana w przeżyciach religijnych. Jak i konieczność teologicznego wsparcia ofiarowywanego im przez duszpasterzy. Obie jej formy wpływają na zmianę optyki patrzenia rodziców na niepełnosprawność swojego dziecka. Będąc pomocne w pokonywaniu kryzysów, w przepracowywaniu nieuporządkowanego poczuciami krzywdy, żalu, rozpaczy, cierpienia, i innych negatywnych emocji jakich doświadczają. Ponad to wartością ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności jest także sama ich postawa. Rozumiana jako solidarna pomoc świadczona na rzecz swojego niepełnosprawnego dziecka, objawiająca się w udzielaniu mu szczególnej troski.
 
REFERENCJE (19)
1.
Chudy W. (1988a), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 105-122.
 
2.
Chudy W. (1988b), Powołanie Osoby niepełnosprawnej w nauczaniu Papieża Jana Pawła II, W: D. Kornas-Biela (red.), Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie. RW KUL, Lublin, s. 123-149.
 
3.
Jan Paweł II (1986), Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Wyd. „PAX”, Warszawa.
 
4.
Jacyniak A, Płużek Z. (1996), Świat ludzkich kryzysów. Wyd. WAM, Kraków.
 
5.
Jaspers K. (1979), Sytuacje graniczne, W: R. Rrudziński (red.), Jaspers. Wyd. PWN, Warszawa, s. 329.
 
6.
Kałuży A. (2005), Sytuacje graniczne, epizody nuklearne oraz kryzysy jako zjawiska w procesie rozwoju. Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, nr 5, s. 113-129.
 
7.
Kozielecki J. (1988), O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne. Wyd. PWN, Warszawa.
 
8.
Kwieciński Z. (1999), Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, W: J. Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 51-77.
 
9.
Levi A. (1968), Religia a życie. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
10.
Muszyńska E. (1999), Ogólne problemy wychowania w rodzinie dzieci niepełnosprawnych, W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 101-164.
 
11.
Piecuch C. (2007), Doniosłość egzystencjalna i etyczna doświadczenia sytuacji granicznej w ujęciu Karla Jaspersa, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 37-46.
 
12.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, (1995), Wyd. Pallottinum, Poznań – Warszawa.
 
13.
Probucka D. (2007), Wprowadzenie, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls” Kraków, s. 9-11.
 
14.
Promieńska H. (2007), O niektórych dylematach naruszania zasad etyki w sytuacjach skrajnie egzystencjalnych, W: D. Probucka (red.), Etyka wobec sytuacji granicznych. Wyd. „Impuls” Kraków, s. 21-35.
 
15.
Rudziński R. (1978), Jaspers. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
16.
Szczepański J. (1984), Sprawy ludzkie. Wyd. „Dom Słowa Polskiego”, Warszawa.
 
17.
Tatarkiewicz W. (2008), O szczęściu. Wyd. PWN, Warszawa.
 
18.
Unamuno de M. (1984), O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i wśród narodów. Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław.
 
19.
Wołosiuk B. (2008), Poradnictwo psychopedagogiczne a oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych, W: T. Żółkowska, M. Wlazło (red.), Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyd. Zapol, Szczecin, s. 731-738.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081