PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
UZALEŻNIENIE OD GIER INTERNETOWYCH – OPIS BADANIA I PROPOZYCJA KOREKTY POSTAW
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca   

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: magdalena.cyrklaff@umk.pl, tel. 56 611 22 17
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):46–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie badań potencjalnych determinant uzależnienia od gier internetowych. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród grupy 98 studentów kierunków architek- tura informacji (AI) oraz zarządzanie informacją i bibliologia (ZIB) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sondaż wykonano skróconym Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych. Następnie wskazano, jaką rolę powinny pełnić biblioteki w obliczu tego problemu Wyniki i wnioski: Studenci AI wykazują podobne zaangażowanie w granie jak studenci ZIB. 10 respondentów odczuwało silną potrzebę codziennego grania, a 3 studentki ZIB oraz 1 studentka AI mają zawsze lub często bezskuteczne próby poradzenia sobie z ograniczeniem czasu grania. Trzy z nich wymagają wsparcia profesjonalistów w tym zakresie. Oprócz tego, pewną rolę uzupełniającą wobec pracy terapeutów zajmujących się problemem uzależnienia, posiadają instytucje usługowe, działające w obszarach kultury i edukacji, w tym biblioteki.
 
REFERENCJE (13)
1.
Cyrklaff, M. (2014). Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
2.
Cyrklaff, M. (2012). Jak mucha w sieci pająka… Zespół uzależnienia od Internetu oraz jego wpływ na psychofizyczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. W: B. Taraszkiewicz (red.), Ekologia informacji w środowisku regionalnym (s. 93-106). Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej.
 
3.
Cyrklaff, M. (2009). Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia. Wychowanie na co Dzień, 10-11, 22-24.
 
4.
Gaebel, W., Zielasek, J., Reed, G.M. (2017). Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatria Polska, 51(2), 169-195. https://doi.org/10.12740/PP/69....
 
5.
Gaming disorder. Pobrane z: http://www.who.int/features/qa....
 
6.
Griffith, M.D., Davies, M.N.O., Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype. The case of online gaming. CyberPsychology and Behavior, 1, 81-91. https://doi.org/10.1089/109493....
 
7.
Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.
 
8.
Kruszewski, T. (2006). Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
9.
Kruszewski, T., Cyrklaff-Gorczyca, M. Motywacja studentów do grania w gry internetowe – raport z badań. W: M. Fedorowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski (red.), W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Prof. Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70 rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (w druku).
 
10.
Potembska, E., Pawłowska, B. (2014). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych (KBUGI). Current Problems of Psychiatry, 15(3), 135-143.
 
11.
Section III – American Psychiatric Association. Pobrane z: https://www.psychiatry.org/Fil....
 
12.
Skok, K. (2013). Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online. Homo Ludens, 1(5), 233-252.
 
13.
Skok, K. (2011). Rola przepływu w mechanizmie uzależnienia od gier online (nieopublikowana praca doktorska). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081