ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROBLEM WYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI BIALSKICH SZKÓŁ W KONTEKŚCIE AWANSU ZAWODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Stanisława Nazaruk   

Stanisława Nazaruk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: st.nazaruk@poczta.onet.pl, tel: (83) 344 99 15
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):18–27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł przybliża problematykę wypalenia zawodowego wśród nauczycieli pracujących w różnych typach szkół z terenu miasta Biała Podlaska. Wymogi związane z awansem zawodowym, szczególnie obszerna i szczegółowa dokumentacja, podejmowanie działań innowacyjnych, prowadzenie dodatkowych zajęć są nieobojętne dla szeroko rozumianego dobrostanu i wskazują, że u części losowo wybranych nauczycieli występują objawy syndromu wypalenia zawodowego. Podobne wyniki uzyskano u nauczycieli uczących różnych przedmiotów i pracujących w różnych typach szkół. Niepokojący jest fakt, że większość nauczycieli nie odpoczywa aktywnie i nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, a przecież jest to ważny czynnik, który wpływa na obniżenie poziomu stresu i dobrostan.
 
REFERENCJE (12)
1.
Fengler J. (2001), Pomaganie męczy. GWP, Gdańsk.
 
2.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2010/2011. dostęp: www.umbialapodlaska.bip.lubels... (10.11.2013).
 
3.
Maslach C., Jackson S. E. (1981), The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, nr 2, s. 99-113.
 
4.
Okła W., Steuden S. (1998), Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne, t. 1, s. 119-130.
 
5.
Pisula E. (1994), Zespół wypalenia się sił u rodziców dzieci autystycznych. Nowiny Psychologiczne, nr 3, s. 83-89.
 
6.
Sęk H. (1992), Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. W: Problemy współczesnej psychologii, A. Biela, Cz. Walesa (red.), Wyd. PTP, Warszawa.
 
7.
Świętochowski W. (1995), Wypalenie zawodowe u nauczycieli - co to jest i jak się przed nim bronić? Szkoła Zawodowa, nr 10, s. 29-32.
 
8.
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, art. 30. z póź. zmianami, (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674).
 
9.
Winch B. ( 1995), Zespół wypalenia – objawy, ryzyko, profilaktyka, leczenie. OZP ,,Synapsis”, Warszawa.
 
10.
Wojciechowska J. (1990), Syndrom wypalenia zawodowego. Nowiny Psychologiczne, nr 5-6, s. 83-91.
 
11.
Zarządzenie Nr 170/13 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29.10.2013 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2012/2013.
 
12.
Zarządzenie Nr 285/11 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22.10.2011 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Biała Podlaska w roku szkol. 2010/2011.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081