Archiwum
1/2010 vol. 4
 
 

ROLA SZKOŁY W WYCHOWANIU AKSJOLOGICZNYM

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):35–48
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI

SPRAWOZDANIE Z V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „SKUTECZNOŚĆ PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI: UTOPIE A RZECZYWISTOŚĆ"

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(1):146–151
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081