Artykuły autora Sebastian Sobczuk
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI

UWARUNKOWANIA I TRUDNOŚCI WYCHOWANIA PROEKOLOGICZNEGO W SZKOLE POLSKIEJ W OPINII UCZNIÓW (SPRAWOZDANIE Z BADAŃ)

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):47–57
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081