PL EN
Czasopismo „Rozprawy Społeczne” w latach 2007-2009 wydawane było jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W latach 2010-2013 czasopismo wydawano w formie półrocznika, a od roku 2014 po dziś dzień „Rozprawy Społeczne” są kwartalnikiem. Od roku 2014 w „Rozprawach Społecznych” publikowane są artykuły w j. polskim lub w j. angielskim.
Redaktor Naczelny: dr hab. prof. PSW Agnieszka Siedlecka
20
MEiN
99.81
ICV
Bieżący numer
1/2022 vol. 16
 
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081