PL EN
Czasopismo „Rozprawy Społeczne” w latach 2007-2009 wydawane było jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W latach 2010-2013 czasopismo wydawano w formie półrocznika, a od roku 2014 po dziś dzień „Rozprawy Społeczne” są kwartalnikiem. Od roku 2014 w „Rozprawach Społecznych” publikowane są artykuły w j. polskim i w j. angielskim. Czasopismo jest czasopismem dwujęzycznym. Od 1 sierpnia 2022 r. zrezygnowano z drukowanej formy czasopisma "Rozprawy Społeczne" pozostając tylko przy publikacji online. Czasopismo zaczęło też funkcjonować w systemie ciągłym zamiast kwartalnym.
Redaktor Naczelny: dr hab. Agnieszka Siedlecka prof. uczelni
20
MEiN
99.81
ICV
Bieżący numer
1/2022 vol. 16
 
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY
 

Wiek, a jakość życia kobiet po mastektomii

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):205–221
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY
 

Potencjał edukacyjny komiksu w czasie wojny

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):301–315
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081