PL EN
Czasopismo „Rozprawy Społeczne” w latach 2007-2009 wydawane było jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W latach 2010-2013 czasopismo wydawano w formie półrocznika, a od roku 2014 po dziś dzień „Rozprawy Społeczne” są kwartalnikiem. Od roku 2014 w „Rozprawach Społecznych” publikowane są artykuły w j. polskim lub w j. angielskim.
Redaktor Naczelny: ks. prof. Marian Nowak
20
MEiN
99.81
ICV
Bieżący numer
3/2021 vol. 15
 
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Wychowanie do pokoju jako ważna kategoria pedagogiki

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):61–74
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY

Społeczny wymiar zdrowia osób uzależnionych

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):110–130
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081