PL EN
Czasopismo „Rozprawy Społeczne” w latach 2007-2009 wydawane było jako rocznik pod nazwą „Rozprawy Naukowe”. W latach 2010-2013 czasopismo wydawano w formie półrocznika, a od roku 2014 po dziś dzień „Rozprawy Społeczne” są kwartalnikiem. Od roku 2014 w „Rozprawach Społecznych” publikowane są artykuły w j. polskim lub w j. angielskim.
Redaktor Naczelny: ks. prof. Marian Nowak
20
MEiN
99.81
ICV
Bieżący numer
4/2020 vol. 14
 
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI

Uchodźca i uchodźstwo – ujęcie teoretyczne a perspektywa społeczna

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):126–134
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081