PL EN
Autor Stanisława Nazaruk
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. ,,WYKLUCZENIE SPOŁECZNE – CZYNNIKI RYZYKA, PROFILAKTYKA, REMEDIA"

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):148–151
 
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
 

SPRAWOZDANIE Z XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „PRZEKRACZANIE GRANIC W EDUKACJI”

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):89
 
eISSN:2657-9332